Skip to content

THE CLEVER WORKSHOPS

Cursos per a Entrenadors

Organitzem un curs de 20 hores per a la formació i millora dels seus entrenadors, perquè només els entrenadors ben preparats, que entenen els conceptes de futbol, poden ensenyar als jugadors a estar llestos per a l’exigència de la competició.

El curs té classes teòriques i pràctiques. Mantindrem debats, cooperarem sobre el treball de camp i farem autoavaluació i feed-back.

Després de les classes teòriques i pràctiques, els entrenadors es reuniran en grups per a discutir amb l’entrenador el que s’ha vist en la visualització en viu de les sessions, particularment de futbol base. L’anàlisi crític de les observacions i les conclusions obtingudes ajudarà en la seva formació.

BUSCANT ALTRES "CLEVERS"?

THE CLEVER ACADEMY

THE VIRTUAL CLEVER

THE CLEVER CAMP

THE CLEVER EVENTS

THE CLEVER STAGE

THE CLEVER DYNAMIC